مجتمع صنعتي و غذايی تصفيه نمک ايران

تولید و بسته بندی نمک صنعتی و خوراکی ید دار (تبلور مجدد)

021-36412500

شماره

نام نمایندگی

تلفن

نشانی

1

رضاهمتی

021-55820315

تهران،اتوبان سعیدی  

2

صالحی برزکی*نمک محق*

 

 تهران .تهران پارس

3

علی صالحی فردوس

 

تهران.چهار راه مولوی

4

 اسماعیلی

 

تهران،خیابان انبارنفت

8

حسین صفدری

 

رشت.انزلی.بعد ازکارخانه پوشش

9

سیدرضا آقایی

 

کاشان،بلوار دانش

10

حسین نسیمی

 

اردبیل تازه میدان

11

سعید رستمی

 

اراک،کیلومتر 25جاده ملایر-بروجرد

12

حسین چوپانی

 

تبریز خیابان آذربایجان

13

 رشید کریمی

 

سقز.بلوار کردستان

14

 خلیلی

 

همدان،میدان عین القضات

15

 ولی محمدپور

 

ایلام،بلوار شمالی امام خمینی

16

 محمد پیوند

 

کازرون،خیابان سلمان فارسی

17

 شمس

 

ملایر،خیابان بروجرد

18

 عزیزی

 

مشهد،بلوار میامی

19

 

 

 

20

 

 

 

21