مجتمع صنعتي و غذايی تصفيه نمک ايران

تولید و بسته بندی نمک صنعتی و خوراکی ید دار (تبلور مجدد)

» محصولات » نمک کیسه ای خانواده » نمک2/5 کیلویی

نمک2/5 کیلویی

ترکیبات :

کلرور سدیم و یدات پتاسیم.آنتی کیک

حداقل خلوص :

حداقل 99/2 درصد

قیمت مصرف کننده : 24000

نحوه سفارش

سفارش تلفنی: 021-36412500

محصولات مرتبط