مجتمع صنعتي و غذايی تصفيه نمک ايران

تولید و بسته بندی نمک صنعتی و خوراکی ید دار (تبلور مجدد)

» محصولات » نمک لیوانی شیرینگ » نمک تصفیه شده لیوانی 700 گرمی

نمک تصفیه شده لیوانی 700 گرمی

ترکیبات :

کلرور سدیم.یدات پتاسیم  وآنتی کیک

حداقل خلوص :

حداقل 99/2 درصد

قیمت مصرف کننده : 15000

نحوه سفارش

سفارش تلفنی: 021-36412500

محصولات مرتبط