مجتمع صنعتي و غذايی تصفيه نمک ايران

تولید و بسته بندی نمک صنعتی و خوراکی ید دار (تبلور مجدد)

» محصولات » نمک سلفون بسته بندی » نمک تصفیه سلفون 600 گرم(ایران)

نمک تصفیه سلفون 600 گرم(ایران)

ترکیبات :

کلرور سدیم.یدات پتاسیم وآنتی کیک

حداقل خلوص :

حداقل 99/2 درصد

قیمت مصرف کننده : 9000ریال

نحوه سفارش

سفارش تلفنی: 021-36412500