مجتمع صنعتي و غذايی تصفيه نمک ايران

تولید و بسته بندی نمک صنعتی و خوراکی ید دار (تبلور مجدد)

» محصولات » نمک سلفون بسته بندی » نمک تصفیه سلفون700 گرم

نمک تصفیه سلفون700 گرم

ترکیبات :

کلرورسدیم.یدات پتاسیم وآنتی کیک

حداقل خلوص :

حداقل 99/2 درصد

قیمت مصرف کننده : 10000ریال

نحوه سفارش

سفارش تلفنی: 021-36412500