مجتمع صنعتي و غذايی تصفيه نمک ايران

تولید و بسته بندی نمک صنعتی و خوراکی ید دار (تبلور مجدد)

» محصولات » نمک تکنفره2 گرمی » نمک تکنفره2 گرمی (ایران و طلوع)

نمک تکنفره2 گرمی (ایران و طلوع)

ترکیبات :

کلرور سدیم .یدات پتاسیم  وآنتی کیک

حداقل خلوص :

حداقل 99/2 درصد

هر عدد 2 گرم و بصورت 5000 عدد در بسته بندی

مخصوص رستوران

قیمت مصرف کننده :

نحوه سفارش

سفارش تلفنی: 021-36412500

محصولات مرتبط