مجتمع صنعتي و غذايی تصفيه نمک ايران

تولید و بسته بندی نمک صنعتی و خوراکی ید دار (تبلور مجدد)

» محصولات » نمک تصفیه 20 کیلو گرمی » نمک تصفیه 20کیلوگرمی بدون ید

نمک تصفیه 20کیلوگرمی بدون ید

ترکیبات :

کلرور سدیم.یدات پتاسیم و آنتی کیک

حداقل خلوص :

حداقل99/2 درصد

قیمت مصرف کننده : ------

نحوه سفارش

سفارش تلفنی: 021-36412500

محصولات مرتبط