کارخانه : تهران. کیلومتر 33جاده خاوران، بعد از میدان الغدیر، روبروی بیمارستان زعیم، جاده صفاییه.

مجتمع صنعتی و غذایی تصفیه نمک ایران

کد پستی:3394185641
تلفن: 36412500-021
فکس: 36412500-021 داخلی 4
info@iransalt.ir