نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

نمک تصفیه یددار تبلور مجدد 600 گرم

ترکیبات :کلرور سدیم.یدات پتاسیم و آنتی کیک حداقل خلوص :حداقل 99/2 درصد قیمت مصرف کننده :19000ریال نحوه سفارش: تلقنی سفارش تلفنی:36412500-021

نمک تصفیه یددار تبلور مجدد 800 گرم

ترکیبات :کلرور سدیم.یدات پتاسیم و آنتی کیک حداقل خلوص :حداقل 99/2 درصد قیمت مصرف کننده :24000ریال نحوه سفارش: تلقنی سفارش تلفنی:36412500-021

نمک تصفیه یددار تبلورمجدد 700 گرم

ترکیبات :کلرور سدیم.یدات پتاسیم و آنتی کیک حداقل خلوص :حداقل 99/2 درصد قیمت مصرف کننده :22000ریال نحوه سفارش: تلقنی سفارش تلفنی:36412500-021

نمک تصفیه یددار تبلورمجدد500 گرم

ترکیبات :کلرور سدیم.یدات پتاسیم و آنتی کیک حداقل خلوص :حداقل 99/2 درصد قیمت مصرف کننده :17000ریال نحوه سفارش: تلقنی سفارش تلفنی:36412500-021

نمک تصفیه یددارتبلور مجدد 400 گرم

ترکیبات :کلرور سدیم.یدات پتاسیم و آنتی کیک حداقل خلوص :حداقل 99/2 درصد قیمت مصرف کننده :15000ریال نحوه سفارش: تلقنی سفارش تلفنی:36412500-021

نمک تصفیه یددارتبلورمجدد 1000 گرم

ترکیبات :کلرور سدیم.یدات پتاسیم و آنتی کیک حداقل خلوص :حداقل 99/2 درصد قیمت مصرف کننده :28000ریال نحوه سفارش: تلقنی سفارش تلفنی:36412500-021